You are here

NUTRIKO d.o.o.

Mesto: 
Brendovi: 

NUTRIKO - Fabrika stočne hrane

Osnovna delatnost fabrike je proizvodnja stočne hrane.

ZAŠTO ODABRATI NUTRIKO KONCENTRATE?

- ODLIČAN KVALITET KONCENTRATA
- ODLIČNI PROIZVODNI REZULTATI
- KVALITETNO MESO, MLEKO I JAJA
- ODLIČAN ZDRAVSTVENI STATUS ŽIVOTINJA
- EKONOMIČNA PROIZVODNJA
- MAKSIMALAN PROFIT

NUTRIKO koncentrati su napravljeni isključivo od hraniva koja imaju pozitivan uticaj na rast i razvoj životinja, sa posebnim akcentom na prisustvo vrednih antioksidativnih materija.

NUTRIKO primenom savremene biotehnologije, omogućuje proizvođačima postizanje dobrih proizvodnih rezultata i ostvarenje profita, a krajnjim potrošačima zdravu hranu.